Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Formannskapet har i sak 035/19 vedtatt rullering av kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel. I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12, blir det varsla oppstart av dette arbeidet.

Formannskapet har samstundes vedtatt å legge ut fors lag til planprogram for planrevisjonen til offentleg ettersyn, jf. pbl §11-13. Kva revisjonsomfang kommunen legg opp til, går fram av planprogrammet. Vedtaket og planprogrammet ligg på kommunehuset.

Innspel direkte til planarbeidet med frist 01.08.19 eller merknader/endringsforslag til planprogrammet med frist 24.05.19, må sendast til: info@nissedal.kommune.no eller til: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN.

Formannskapssak 035/19

Forslag til planprogram

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk