Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

I medhald av pbl § 12-10 vedtok Nissedal formannskap 07.04.17 (sak 038/17) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Åsen huskrull ut til offentleg ettersyn

Planområdet, ca. 63 dekar, ligg i kommuneplanen som område for framtidig utbygging av heilårsbustader (B3). 
Planforslaget viser 5 slike tomter med m.a. tilhøyrande veg- og friluftsområde.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på plankontoret i tidsromet 10.04. – 22.05.17. Eventuelle merknader sendast: Interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN innan 22.05.17.
 
Rådmannen


Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk