Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Leige - kommunale bustadar, lokale og område

Aldersbustadar   Pris pr. mnd. 
Odanne 1, store   4.725,-
Oddane, 2. høgda B14, A og B   4.620,-
Oddane 2, underetasje C og D   4.620,-
Framnes II - Fredheim og Roheim   7.725,-

Omsorgsbustadar   Pris pr. mnd. 
Omsorgssenteret  5.350,- 
Kåsa B, C, D  5.930,- 
Kåsa bustad E  6.820,- 
Kåsa bustad A  6.820,- 

Kommunale bustadar  Pris pr. mnd. 
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) 4.360,- 
Framnes hybelleilighet (prøvebustad)  2.310,-
Dølali rekkjehus (prøvebustad)  4.620,- 
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) 4.620,- 
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  4.040,-
Kåsa-Solli (prøvebustad)  6.300,-
Solås - Prøvebustad  6.300,-
Forstandardbustad 6.300,-
Vasstårnet  785,-

Auke i husleige for prøvebustadar etter utløp av tidsavgrensa avtale er 33%.

 Husleige pr. m pr. år  Pris
Kommunale hus 864,-
Tannlege (avt. fest. reg.) 795,-

Pelsdyrområde Pris
Leige pr. da. - Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne)  435,-

Leige av Mila aktivitetssenter  Pris
Laurdag/ sondag eller båe dagar 1.685,-
Tillegg for fredag kveld  665,-
Vekedagar/ kveldar  665,-Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk