Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Lag og organisasjonar

Gje beskjed om det skjer endringar t.d. med kontaktpersonar eller at lag blir oppretta eller lagt ned.

 Pensjonistlag  Kontaktperson
 Nissedal pensjonistlag Astrid Fjalestad

Kristelege lag  Kontaktpersonar
BGF-kor, Treungen Frikyrkje Rut Stokstad Nielsen
Fjone hverdagsgruppe (Sundagsskule) Inger Johanne Aaheim
Fjone Yngres Inger Johanne Aaheim
Haugsjåsund og Tjønnefoss misjonslag Tor Valle
Friklubben, Treungen Frikyrkje Rut Stokstad Nielsen
Kyrkjebygda Misjonslag Astrid Eidem Nordal
MusikkCafe, Treungen Frikyrkje John Oddvar Jermansen
Nissedal kristne lag Tellev Tveit
Nissedal sundagsskule Pauline Nordbø
Treungen søndagsskule - bedehuset Torill Sønderland
Speideraktivitet, Treungen Frikyrkje Tori-Fretland Tveit
Sundagsskulen, Treungen Pinsemenighet  
Suppegruppe, Treungen Frikyrkje Rut Stokstad Nielsen
Treungen Familiekor Marie K. Enger


Idrett- og friluftslag  Kontaktperson
Felle idrettslag  Ole Petter Løyte
Havrefjell turlag Ole Jacob Bråten
Gautefall turlag Kjell Peder Haugene
Nissedal idrettsråd John Thronsen
Nissedal idrettslag John Thronsen
Nissedal jeger- og fiskarlag Øystein Tveit
Trenissen 4H Simona Van Tunen
Treungen hestesportsklubb  Anne Marie Watterud
Treungen idrettslag Elin Fjalestad


Skyttarlag  Kontaktperson
Nissedal skyttarlag  Inge Audun Dahle
Nissedal sportsskyttarklubb Svein Olav Odden
Treungen skyttarlag Anders Almlien, Jan Arild Lauvland


Ymse lag  Kontaktperson 
Fellsingen  Knut Åge Felle
Mental Helse Nissedal Kari Solheim
Nasjonalforeningen Nissedal Helselag Tone Narvesen
Nissedal bondelag Olav Borstad
Nissedal Bygdekvinnelag Anne Berge
Nissedal Hagelag Astrid Opdal Knutsen
Nissedal Historielag Frank E. Lien
Nissedal mållag  Harald Valle
Nissedal skogeigarlag Olav Borstad
Nissedal Røde Kors Lena Skarpodde
Nissedal pelsdyravlslag Arnt Erik Evja
Nissedal Ungdomsråd  Sekretær: Roberto Soest
Nissedal viltlag  Olav Borstad


Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk