Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ledige bustadtomter

Sist endret: 10.04.2019Kontaktavdeling: Eining for teknisk drift Kontaktperson: Kristin Kyrkjerud Vaa
BustadfeltAAA

Det er eining for teknisk som administrerer sal av kommunale bustadtomter i Nissedal kommune.

Om tomtefelta i Tveitsund og Kåsa-Solli:

 • er opparbeida med vass og avløp fram til tomtegrense
 • har el-forsyning fram til tomtegrense
 • har asfaltere internvegar og gateljos
 • er opne og barnevenlege med godt utsyn.
 

Under finn du kart som viser byggeklare bustadtomter:

 

Tveitsund bustadfelt

 

Kåsa-Solli bustadfelt


Om tomtefeltet på Damkollen:
 • under opparbeiding
 • kjem til å få same opparbeiding som Tveitsund bustadfelt og Kåsa-Solli bustadfelt
 • store tomter
 • ligg nærme skule, sentrum og idrettsanlegg

Under finn du kart som viser tomtene på Damkollen

Damkollen bustadfelt

Felles for tomtene:

 • Tomtene blir seld etter gjeldande reguleringsplan
 • Kjøpar er sjølv ansvarleg for å setje seg inn i og følgje gjeldande planverk, lovar og reglar. 
 • Alle tiltak skal gjerast etter plan- og bygningslova og godkjennast av formannskapet i kommunen før byggjestart.

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk