Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Styrarstilling i barnehage


Frå 1 august 2018 blir det ledig inntil 100% fast styrarstilling i Treungen barnehage.

Treungen barnehage er ein to-avdelings barnehage med godkjent for 60 barnehageplassar.


Kvalifikasjonskrav:

• Barnehagelærarutdanning
• Leiarerfaring
• Gode faglege kunnskapar og interesse for fagleg utviklingsarbeid
• Samarbeidsevne og fleksibilitet
• Omstillingsevne
• Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar


Vi kan tilby:

• Inkluderande og positivt arbeidsmiljø
• Spennande arbeidsoppgåver 
• Tilsetting og pensjonsordningar på kommunale vilkår

Kommunen nyttar nynorsk som skriftspråk.

Ved interne tilsettingar kan andre stillingar bli ledig.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte einingsleiar Gro Midtsund, tlf. 35 04 84 77 eller 913 82 646.

Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest.

Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova §25.


Søknad på elektronisk søknadsskjema - ID 476



Søknadsfrist: 26.06.2018 


Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk