Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vedlegg til innkalling

Store vedlegg til formannskapet og kommunestyret blir publisert på denne sida.

Utval  Dato  Politisk saksnummer - tittel 
Fomannskap
Kommunestyre 
21.09.2017
05.10.2017
Rapport for 2. tertial
Formannskap  01.06.2017 1. tertial 2017
Formannskap  04.05.2017 Årsmelding 2016
Formannskap  04.05.2017 Rekneskap 2016
Kommunestyre  08.12.2016 Formannskapet sitt framlegg til budsjett-handlingsplan
Uprioriterte tiltak jf. formannskapet sitt framlegg 
Formannskap  03.11.2016 PS 150/16 - Høyringsnotat frå KMD.
Organisering av eigedomsoppmålinga. Forslag til endring i matrikkellova mv.

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Formannskap  06.10.2016  Rapport 2. tertial 2016 
Formannskap  02.06.2016 Rapport 1. tertial 2016
Formannskap  12.05.2016 PS 53/2016 - Årsmelding 2015
Formannskap  12.05.2016 PS 54/2016 - Godkjenning av årsrekneskapet 2015
 
 
     
     
     
     

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk