Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vedlegg til innkalling

Store vedlegg til formannskapet og kommunestyret blir publisert på denne sida.

Utval  Dato  Tittel 
Formannskap 
Kommunestyre 
23.05.2019
13.06.2019
Årsmelding 2018 
Årsrekneskap 2018
Rapport for 1. tertial 2019
Formannskap


                      Kommunestyre 
24.01.2019


                        13.12.2018 
Vedteke planprogram i 2013Politisk sak - godkjenning av planprogram i 2013Vedteken planstrategi i 2016Vedteken kommuneplan-samfunnsdelen


Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2019-2022, formannskapet sitt framlegg 
Formannskap 08.11.2018 
22.11.2018
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2019-2022, rådmannen sitt framlegg
Formannskap

Formannskap
Kommunestyre 
20.09.2018

31.05.2018 
14.06.2018
Rapport for 2.tertial 2018

Rapport for 1. tertial 2018 
Formannskap  03.05.2018 Rekneskap 2017
Formannskap  03.05.2018 Årsmelding 2017
Kommunestyret  14.12.2017 Uprioriterte tiltak/ Alternative innsparingstiltak, budsjett/ økonomiplan 2018-2021, formannskapet sitt framlegg

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2018-2021, formannskapet sitt framlegg

Formannskap 
Formannskap
09.11.2017
23.11.2017
Uprioriterte tiltak og alternative innsparingstiltak, budsjett og økonomiplan 2018-2021, 
Jf., rådmannen sitt framlegg
 

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2018-2021, rådmannen sitt framlegg
Fomannskap
Kommunestyret 
21.09.2017
05.10.2017
Rapport for 2. tertial
Formannskap  01.06.2017 1. tertial 2017
Formannskap  04.05.2017 Årsmelding 2016
Formannskap  04.05.2017 Rekneskap 2016
Kommunestyret  08.12.2016 Formannskapet sitt framlegg til budsjett-handlingsplan
Uprioriterte tiltak jf. formannskapet sitt framlegg 
Formannskap  03.11.2016 PS 150/16 - Høyringsnotat frå KMD.
Organisering av eigedomsoppmålinga. Forslag til endring i matrikkellova mv.

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Formannskap  06.10.2016  Rapport 2. tertial 2016 
Formannskap  02.06.2016 Rapport 1. tertial 2016
Formannskap  12.05.2016 PS 53/2016 - Årsmelding 2015
Formannskap  12.05.2016 PS 54/2016 - Godkjenning av årsrekneskapet 2015
 
 
     
     
     
     

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk