Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Eigedomsskatt 2018

I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975, er det skrivi ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, inklusiv næringseigedomar og verk & bruk.

Skattesetel for eigedomsskatten er sendt kvar skattytar. 

Liste over utskriven eigedomsskatt vert lagt for gjennomsyn i resepsjonen på kommunehuset og her på heimesida i 3 veker frå 1. mars. 

Klagefrist på utskriven eigedomsskatt er 13. april. 

Skatten forfell til betaling i 4 terminar, evt. 12 terminar ved bruk av e-faktura.


Eigedomsskattekontoret


Skatteliste bustad, fritidsbustad og landbruk

Skatteliste næring, verk og bruk

Skatteliste fritak


Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk