Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunedelplan Kyrkjebygdheia - planvedtak

Kommunestyret vedtok i medhald av pbl §§ 11-5 og 11-15, 16.02 (sak 10/17) rullert kommunedelplan for Kyrkjebygdheia, for 2017-2028.
Planen har rettsverknad frå vedtaksdato, jf. pbl §11-6. Vedtaket i kommunestyret kan ikkje klagast på, jf. pbl § 11-15 3.ledd.

For meir informasjon sjå her.

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk