Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Svivkollen hyttefelt og Ånundsbuoddane

I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Nissedal kommunestyre 20.10.16 reguleringsplanane (detaljregulering) Svivkollen hyttefelt, (sak 074/16) og Ånundsbuoddane (sak 075/16).

Plankarta og planføresegnene er nå retta i samsvar med kommunestyrevedtaka, og planane ligg til gjennomsyn ved plankontoret, 3855 TREUNGEN. 

Eventuell klage til M.departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Nissedal kommune v/interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, seinast tre veker frå kunngjeringsdato. Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

Rådmannen

Meir informasjon om reguleringsplanen Svivkollen hyttefelt finn du her

Meir informasjon om reguleringsplanen Ånundsbuoddane finn du her


Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk