Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ungdom og alkohol

Det er ikkje alltid like lett å vere forelder til ein tenåring, og det er heller ikkje lett å vite kva for reglar og haldningar ein bør halde på for tenåringen som føler seg vaksen og samanliknar seg med andre "som får lov".

Det kan vere ei styrkje å snakke med andre foreldre og tenkje litt like reglar, slik at det vert oversiktleg både for ungdom og foreldre. 


Her er gode råd med tanke på ungdom og alkohol

Råda er henta frå Helsedirektoratet og gjev tips til deg som har ungdom under 18 år i huset.

Det vert jobba på tvers av einingar i kommunen, i Team Ungdom, med førebyggjande arbeid inn mot ungdom. 

Eit av tema vi har jobba mykje med er ungdom og rus.
Vi har jobba med dette fordi det har vore ei negativ utvikling i ungdomsmiljøet med bruk av alkohol under 18 år og ein aukande festekultur blant ungdom.

Vi håpar dette kan vere til hjelp, og ynskjer alle ein rektig god sommar.

Med venleg  helsing
Team ungdom

AlkoholColourbox

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk