Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Jettegrytene

Me har fått informasjon frå Agder Energi Vannkraft og veglaget for Espestøylvegen at både jettegrytene og vegen inn til jettegrytene vil vere stengt i visse periodar.

Les meldinga frå veglaget for Espestøylvegen her: 
 

Veglaget for Espestøylvegen opplyser om at vegen inn til Jettegrytene vil vere stengt i heile sommar, grunna dårleg vegstandard. Det vert arbeidd med ein plan for å ruste opp vegen, men dette vil tidlegast kunne bli gjort hausten 2019. 


Les meldinga frå Agder Energi Vannkraft:
  

Jettegryttene er stengt f.o.m. 06.08.2019 t.o.m. 04.10.2019 p.g.a. stor vassføring.

NB! Agder Energi opplyser om at det er forbode å gå i tømmerrenna. Det er stor fare for at skade/ulykke kan inntreffe ved å gå der.

Det vil vere mogleg å kome seg inn til Jettegrytene med sykkel (ca. 7 km) eller til fots (ca. 2 km) frå Dynjanfoss.

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk